Apr 11, 2022

ކެލާ ކައުންސިލް އިންވިޓޭޝަން ފުރަތަމަ ވޮލީ ބޯޅަ މުބާރާތް

ކެލާ ކައުންސިލް އިންވިޓޭޝަން ފުރަތަމަ ވޮލީ ބޯޅަ މުބާރާތް
ހއ.ކެލާ ކައުންސިލް އިން އިންތިޒާމް ކޮއްގެން މުއައްސަސާ ތަކަށާއި ޖަމުއިއްޔާތަކަށް ހުޅުވާލައިގެން ބޭއްވި ވޮލީ ބޯޅަ މުބާރާތް ވަރަށް ފުރިހަމަކަމާއި އެކު ނިންމާލާފިއެވެ. މިމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެފައި ވަނީ 3 ޓިމް އެވެ. އަދި މި މުބާރާތުގެ ފުރިހަމަ ކާމިޔާބީ ހާސިލް ކޮއްފައިވަނީ ޚައުންސިލް ޓީމް އެވެ. ޔޫތު ފޯރަމް ޓީމް އާއި ކެލާ ކައުންސިލް ޓީމް އާ ކުޅުން މި މެޗް ދިޔައީ ވަރަށް ވާދަ ވެރިކޮށެވެ. އަދި އެސް. އައި. އެސް ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ދެއްކި ކަމުގައި ވިޔަސް މުބާރާތުން ވަނީ ކަޓާފައެވެ.