Nov 10, 2022

ކެލާ ކައުންސިލްގެ މަހާސިންތާ 2022

ކެލާ ކައުންސިލްގެ މަހާސިންތާ 2022
ކެލާ ކައުންސިލުން އެކުލަވާލާފައިވާ ރައްވެހިކަމުގެ ގަވާއިދުތައް މުރާޖަޢާކުރުމަށްޓަކައި ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ރަށުގެ މުއައްސަސާތަކާއި ކުލަބު ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިސްފަރާތްތަކާއިއެކު މަހާސިންތާ އެއް 2022 ނޮވެމްބަރ 09 ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ފެށިފައެވެ. މި މަހާސިންތާ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މި މަހުގެ 09 ން 15 ގެ ނިޔަލަށެވެ.